Kurumumuz Hakkında

Okulumuz 2009 yılında Kreş ve Anaokulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Okullarımızda derslik, kütüphane, uyku odası, spor salonu, yemekhane-mutfak ve idari odalar bulunmaktadır. Okul öncesi olarak hizmet veren Kurumumuz, kaliteli öğretmen kadrosu, tam donanımlı binası, eğitim öğretim ortamında kullanılan materyallerin çeşitliliği ve bolluğu açısından örnek bir okuldur. Mezun ettiğimiz öğrencilerimizin gerek akademik gerekse sosyal faaliyetlerde gösterdikleri başarılar, Okulumuza olan talebi her geçen gün artırmıştır. Okulumuzun depreme karşı dayanıklılığı Özel Yapı denetim kurumu tarafından onaylanmış olup eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Bir okul koni tutan çocuk

Misyonumuz

Okul öncesi eğitim ve öğretimde yeni gelişmeleri takip ederek çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyici çalışmalar ile mutlu, verimli, kendine güvenen bireyler yetiştirmek,

Sevgi esaslı, paylaşma, güven, adalet anlayışı ile olumlu iletişim ortamında, eğitimi doğrudan yaşamın kendisi olarak kabul edip planlı ve sistemli bir eğitim yaşamı düzenlemek.

 

Milli, manevi, ahlaki değerlerle saygı çerçevesine bilgiyi davranışa dönüştürüp kendini ifade eden bireyler yetiştirmek ve çocuk- aile- okul- çevre işbirliği içinde uygulamak.

Ders Kitabını Kitaplıkta Aç

“Değerler, genetik yollardan geçmez; aile ve okul gibi ortamlarda öğrenilir…”

 

Birey, ileriki dönemlerde; kişiliğini, bakış açısını, davranışlarının yönünü belirleyecek, onun tanınmasında temel ölçütler olarak işlev görecek değerleri yaşarken kazanır. Bu yüzden bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine mâl ederek davranışları ile sergilemesi başlı başına bir eğitim sorunudur.

oyuncak dükkanı

Oyun; çocuk için gerçek bir ihtiyaç, eğitim etkinliklerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.

 

Oyun etkinlikleri çocukların fiziksel, sosyal-duygusal, bilişsel ve dil gelişimlerini desteklerken, eğlenerek öğrenmelerini olanak sağlar. Oynayarak dünyayı ve çevrelerini tanırlar. Okulumuzda hareketli oyunlar, hayal ve taklit oyunları, parmak oyunları, keşfetmelerini destekleyen çeşitli lego, puzzle gibi eğitici araç gereçlerle, çocukların gelişimlerine katkıda bulunacak en uygun eğitim ortamları oluşturulur.